SZKOLENIA US OLKUSZ UL. BUDOWLANYCH 2 01.06 - 02.06.2017 r.

LP

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

1

Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej - omówienie poprawności składanych wniosków w CEIDG

01.06.2017

godz. 9.00

Pokój 207

2

Warunki wymagane do zwrotu VAT na rachunek bankowy w terminie 25 dni.

01.06.2017

godz. 10.00

Pokój 105

3

Opodatkowanie dochodów z zagranicy

02.06.2017

godz. 10.00

Pokój 102