Osoby, które złożyły w Urzędzie Gminy Trzyciąż ankietę dotyczącą:

- kolektorów słonecznych

- pomp ciepła

- ogniw fotowoltaicznych

zapraszamy na spotkanie informacyjne w dn. 7 czerwca 2017 r. o godz. 18 lub 19 w budynku urzędu.