Znalezione obrazy dla zapytania pamiętajcie o ogrodach

Jak co roku  organizatorzy konkursu „NAJŁADNIEJSZY OGRÓD LETNI W GMINIE TRZYCIĄŻ” zapraszają  do zgłaszania  swoich ogrodów . Termin zgłoszeń  upływa   dnia 30.06.2017r.

WÓJT GMINY TRZYCIĄŻ
ORAZ
BIBLIOTEKA I OŚRODEK ANIMACJI KULTURY GMINY TRZYCIĄŻ
OGŁASZAJĄ KONKURS
„NAJŁADNIEJSZY OGRÓD LETNI W GMINIE TRZYCIĄŻ”
 Konkurs trwać będzie
od dnia 08.06.2017 do dnia 30.06.2017r

REGULAMIN KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Trzyciąż, posiadający ogródek przydomowy.
 2. Konkurs organizowany jest w dwóch  kategoriach:
  - ogródki przydomowe przy domkach prywatnych i ogródki osiedlowe, o które dbają mieszkańcy bloku lub dozorcy;
  - ogródki przy gospodarstwach rolnych.
 3. Uczestnicy konkursu potwierdzają zgłoszenia własnoręcznym podpisem na „Karcie zgłoszenia”. Karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej urzędu.
 4. Zgłoszenia pisemne należy nadsyłać do sekretariatu UG Trzyciąż  lub do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Trzyciąż do 30.06.2017 r. Przeglądu ogrodów  Komisja dokona po uprzednim umówieniu z właścicielem po 30 czerwca 2017 r.
 5. Listę zwycięzców i wyniki Komisja konkursowa ogłosi na stronie internetowej UG do 31 lipca 2017 r. oraz powiadomi o nich zwycięzców telefonicznie. Nagrody zostaną wręczone na  festynie gminnym „Święto ziemniaka w Gminie Trzyciąż” 1 października 2017 r.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału nagrodzeni w 4 poprzednich edycjach!
 7. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komisja wyłoni 3 najpiękniejsze ogródki przydomowe i jeden ogródek osiedlowy oraz 3  ogródki przy gospodarstwach rolnych.
 8. Oględzin i oceny dokonywać będzie komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Trzyciąż w składzie co najmniej 3-osobowym. Dokonując oceny ogrodów komisja konkursowa weźmie pod uwagę estetykę i funkcjonalność ogrodu, pomysłowość aranżacji i kompozycji roślinnych, jak również ogólne wrażenie, jakie wywołuje ogród.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo  fotografowania  ogródków oraz podania wyników do publicznej wiadomości.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (karta zgłoszenia ogród.doc)karta zgłoszenia ogród.doc14 kB