SZKOLENIA US OLKUSZ ul. Budowlanych 2, 19-23.06.2017 r.

 

 

 

LP

TEMAT SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

1

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

20.06.2017 godz. 9.00

Pokój 203

2

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, stanowiących pomoc de minimis

21.06.2017 godz. 9.00

Pokój 203

 

3

Zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

21.06.2017 godz. 10.00

Pokój 211

4

Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych

22.06.2017 godz. 10.00

Pokój 214