Informacje dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników w III kwartale 2017 r. oraz załączonego list Prezesa KRUS – Pana Adama Sekścińskiego wystosowany do rolników i dzieci, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.