Punkt Konsultacyjno - Informacyjny jest czynny w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:30 w Urzędzie Gminy Trzyciąż – parter pok. nr 9 oraz pod numerem tel. (12) 389 49 34.

Dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym pełni Pani Ilona Rdest (pracownik socjalny, członek GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego), która zajmuje się:

  • udzielaniem informacji z zakresu form pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doświadczającym przemocy domowej
  • indywidualnymi działaniami motywacyjnymi
  • wsparciem uzależnionych podejmujących leczenie,
  • udostępnieniem materiałów dotyczących problemów alkoholowych

 

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE  UDZIELANE W PUNKCIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYM SĄ BEZPŁATNE!!!

Ponadto pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doświadczającym przemocy domowej udzielają:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu

Ośrodek jest czynny w poniedziałek od 8:00 do 16:00

Od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

tel.  12/389 49 34

Komisariat Policji w Wolbromiu ul. Krakowska 17

tel. 32/649 33 50, 32/ 649 33 58

 

Punkt Interwencji Kryzysowej (przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)

ul. Piłsudskiego 21; 32-300 Olkusz,

tel. 32/ 641 32 92, 32/ 641 32 97, 32/ 643 39 41, 32/ 643 39 46 wew. 21

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie  „NIEBIESKA LINIA”

tel. 801 12 00 02

Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-22:00

oraz w niedzielę i święta w godz.8:00-16:00

w środę w godz. 18:00-22:00 dyżurują prawnicy

 

Najbliższe dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pełnione będą w następujących dniach:

04.07.2017r.

01.08.2017r.

05.09.2017r.