„Działo się to w Imbramowicach roku pańskiego 1917, rok przed zakończeniem I wojny światowej, na 14 dni przed rozpoczęciem wielkiej rewolucji październikowej w Rosji carskiej, pod okupacją austriacką” - czytamy w kronice obchodzącej właśnie piękny jubileusz 100-lecia jednostki OSP w tej miejscowości. Z tej okazji w niedzielę 25 czerwca strażacy, ich rodziny i sympatycy świętowali uroczyście podczas okolicznościowego pikniku.

Obchodzony w ostatnią niedzielę jubileusz setnej rocznicy powstania OSP w Imbramowicach stał się okazją do wspomnień, a także wielu podziękowań i gratulacji. Świętowanie druhowie rozpoczęli od mszy św. w kościele parafialnym, a następnie udali się na plac przed własną remizą. Tam zasłużonych ochotników, a także osoby wspierające uhonorowano medalami i pamiątkowymi odznaczeniami.

Najważniejsze z nich - Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymał dh Stanisław Nowicki z Imbramowic,

Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa wręczono druhom: Januszowi Ciępce i Tomaszowi Pęchalskiemu.

Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Andrzej Domagała, Jarosław Gajda, Dariusz Kolonko, Marcin Gorgoń i Jan Later,

Brązowe Medale za Załugi dla Pożarnictwa druhowie: Adam Robakowski, Michał Robakowski, Grzegorz Orczyk oraz Grzegorz Makowski

Medale Zasłużony dla Powiatu Olkuskiego wręczono druhom: Stanisławowi Gajdzie, Benedyktowi Bałazemu oraz Romanowi Kaczmarczykowi.

Z okazji 100 lecia OSP w Imbramowicach wręczono także medale okolicznościowe, otrzymali je druhowie: Stanisław Nowicki, Janusz Ciępka, Jacek Mentel, Tomasz Pęchalski, Stanisław Gajda, Jerzy Łasiński, Jerzy Makowski, Grzegorz Makowski, Benedykt Bałazy oraz osoby wspierające jednostkę: Roman Żelazny, wójt Gminy Trzyciąż, Lucjan Gajda, przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż, starszy brygadier Adam Domagała, Łukasz Smółka, szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Edward Siarka, prezes ZW ZOSP RP w Krakowie, Grzegorz Ziarno, prezes ZW ZOSP RP w Olkuszu, brygadier Jarosław Pozierak, brygadier Jan Sarwa, Kazimierz Sady , dyrektor Zarządu OWZOSP RP w Krakowie, Adam Kubik, komendant gminny OSP oraz Jan Kubik, były komendant gminny.

Odznaki Wzorowy Strażak otrzymali druhowie: Łukasz Later, Andrzej Mętel, Lucjan Gajda, Łukasz Kwiecień, Marcin Krawiec, Dawid Snopek, Marian Makuła, Mateusz Snopek.

Podczas uroczystości odsłonięto również pamiątkową tablicę upamiętniającą 100-lecie, a proboszcz parafii w Imbramowicach ks. Zbigniew Szewczyk poświęcił nowy sztandar, będący repliką pierwszego sztandaru jednostki, którego chrzestnymi zostali: Jan Książek, Zbigniew Marchwiarz, Agnieszka Paluch i Agnieszka Gąsior. Przybyły na uroczystości członek Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie starszy brygadier Adam Domagała odznaczył sztandar Złotym Znakiem ZOSP RP.

Życzenia i gratulacje świętującym strażakom składali przedstawiciele władz lokalnych oraz zaproszeni goście, a wśród nich posłanka Lidia Gądek, członek Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie starszy brygadier Adam Domagała, Prezes ZOSP RP w Krakowie Jan Siarka, Prezes Powiatowego Zarządu ZOSP Grzegorz Ziarno i Dowódca JRG Wolbrom Jan Sarwa.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości mieszkańców Imbramowic i licznie przybyłych gości bawili na scenie uczniowie NSP z Imbramowic, Włościańska Orkiestra Dęta z Zagórowej oraz zespół Mila, a potem do późnej nocy trwała zabawa na witającym lato festynie pod hasłem „Powrót do tradycji w noc świętojańską”.

 

 

 • DSC02408-Kopiowanie
 • DSC02409-Kopiowanie
 • DSC02410-Kopiowanie
 • DSC02415-Kopiowanie
 • DSC02424-Kopiowanie
 • DSC02426-Kopiowanie
 • DSC02427-Kopiowanie
 • DSC02428-Kopiowanie
 • DSC02430-Kopiowanie
 • DSC02435-Kopiowanie
 • DSC02439-Kopiowanie
 • DSC02444-Kopiowanie
 • DSC02450-Kopiowanie
 • DSC02451-Kopiowanie
 • DSC02452-Kopiowanie
 • DSC02453-Kopiowanie
 • DSC02454-Kopiowanie
 • DSC02455-Kopiowanie
 • DSC02456-Kopiowanie
 • DSC02477-Kopiowanie
 • DSC02479-Kopiowanie
 • DSC02481-Kopiowanie
 • DSC02483-Kopiowanie
 • DSC02484-Kopiowanie
 • DSC02485-Kopiowanie
 • DSC02486-Kopiowanie
 • DSC02488-Kopiowanie
 • DSC02490-Kopiowanie
 • DSC02492-Kopiowanie
 • DSC02493-Kopiowanie
 • DSC02495-Kopiowanie
 • DSC02496-Kopiowanie
 • DSC02498-Kopiowanie
 • DSC02501-Kopiowanie
 • DSC02502-Kopiowanie
 • DSC02503-Kopiowanie
 • DSC02505-Kopiowanie
 • DSC02506-Kopiowanie
 • DSC02508-Kopiowanie
 • DSC02524-Kopiowanie
 • DSC02525-Kopiowanie
 • DSC02526-Kopiowanie
 • DSC02527-Kopiowanie
 • DSC02528-Kopiowanie
 • DSC02529-Kopiowanie
 • DSC02530-Kopiowanie
 • DSC02531-Kopiowanie
 • DSC02532-Kopiowanie
 • DSC02534-Kopiowanie
 • DSC02535-Kopiowanie
 • DSC02536-Kopiowanie
 • DSC02539-Kopiowanie
 • DSC02542-Kopiowanie
 • DSC02543-Kopiowanie
 • DSC02547-Kopiowanie
 • DSC02548-Kopiowanie
 • DSC02549-Kopiowanie
 • DSC02550-Kopiowanie
 • DSC02555-Kopiowanie
 • DSC02578-Kopiowanie
 • DSC02810-Kopiowanie
 • DSC02813-Kopiowanie
 • DSC02814-Kopiowanie
 • DSC02815-Kopiowanie
 • DSC02818-Kopiowanie
 • DSC02820-Kopiowanie
 • DSC02822-Kopiowanie
 • DSC02823-Kopiowanie
 • DSC02825-Kopiowanie
 • DSC02826-Kopiowanie
 • DSC02827-Kopiowanie
 • DSC02828-Kopiowanie
 • DSC02830-Kopiowanie
 • DSC02831-Kopiowanie
 • DSC02837-Kopiowanie
 • DSC02838-Kopiowanie
 • DSC02840-Kopiowanie
 • DSC02843-Kopiowanie
 • DSC02846-Kopiowanie
 • DSC02848-Kopiowanie
 • DSC02888-Kopiowanie
 • DSC02889-Kopiowanie
 • DSC02890-Kopiowanie
 • DSC02891-Kopiowanie
 • DSC02892-Kopiowanie
 • DSC02893-Kopiowanie
 • DSC02894-Kopiowanie
 • DSC02895-Kopiowanie
 • DSC02896-Kopiowanie
 • DSC02897-Kopiowanie
 • DSC02898-Kopiowanie
 • DSC02899-Kopiowanie
 • DSC02900-Kopiowanie
 • DSC02901-Kopiowanie
 • DSC02903-Kopiowanie
 • DSC02906-Kopiowanie
 • DSC02910-Kopiowanie
 • DSC02912-Kopiowanie
 • DSC02914-Kopiowanie
 • DSC02916-Kopiowanie
 • DSC02947-Kopiowanie
 • DSC02948-Kopiowanie
 • DSC02950-Kopiowanie
 • DSC02951-Kopiowanie
 • DSC02952-Kopiowanie
 • DSC02953-Kopiowanie
 • DSC02956-Kopiowanie
 • DSC02957-Kopiowanie
 • DSC02960-Kopiowanie
 • DSC02962-Kopiowanie
 • DSC02963-Kopiowanie
 • DSC02964-Kopiowanie
 • DSC02965-Kopiowanie
 • DSC02967-Kopiowanie
 • DSC02968-Kopiowanie
 • DSC02969-Kopiowanie
 • DSC02971-Kopiowanie
 • DSC02973-Kopiowanie
 • DSC02975-Kopiowanie
 • DSC02977-Kopiowanie
 • DSC02983-Kopiowanie
 • DSC02985-Kopiowanie
 • DSC02986-Kopiowanie
 • DSC02987-Kopiowanie
 • DSC02988-Kopiowanie
 • DSC02989-Kopiowanie
 • DSC02990-Kopiowanie
 • DSC02991-Kopiowanie
 • DSC02992-Kopiowanie
 • DSC02993-Kopiowanie
 • DSC02994-Kopiowanie
 • DSC02995-Kopiowanie
 • DSC02998-Kopiowanie
 • DSC03000-Kopiowanie
 • DSC03008-Kopiowanie
 • DSC03009-Kopiowanie
 • DSC03013-Kopiowanie
 • DSC03046-Kopiowanie
 • DSC03047-Kopiowanie
 • DSC03050-Kopiowanie
 • DSC03051-Kopiowanie
 • DSC03053-Kopiowanie
 • DSC03054-Kopiowanie
 • DSC03055-Kopiowanie
 • DSC03056-Kopiowanie
 • DSC03065-Kopiowanie
 • DSC03069-Kopiowanie