Wicemarszałek Województwa Małopolskiego informuje, że od dnia 1 lipca br. wszystkie nowo eksploatowane kotły i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Regulacja ta wynika z przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

 

Szczegółowe wymagania przedmiotowej uchwały zamieszczone są pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa