Województwo małopolskie, upał, poziom pomarańczowy, ważność od 20-07-2017 11:00 CET do 22-07-2017 20:00 CET Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 32°C, a 20.07 i 21.07 do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 20°C. Podejmij środki ostrożności. Wysoka temperatury powietrzamoże stanowić zagrożenie zdrowia i życia osób szczególnie narażonych np. osób starszych i dzieci. Należy stosować się do zaleceń specjalistów.

Źródło komunikatów meteorologicznych: EUMETNET