Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie apeluje do ubezpieczonych i świadczeniobiorców KRUS przestrzegając przed próbami wyłudzenia od rolników środków pieniężnych przez osoby podszywające się pod pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

  

Apel do ubezpieczonych i świadczeniobiorców KRUS !

 

W związku z ujawnionymi próbami wyłudzenia od rolników przez osoby podszywające się pod pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, środków finansowych pod pozorem ściągnięcia zaległości w spłacie należności z tytułu ubezpieczenia społecznego Oddział Regionalny KRUS w Krakowie uprzejmie informuje, że nasi pracownicy wizytujący Państwa gospodarstwa rolne i domowe nie są uprawnieni do pobierania jakichkolwiek środków finansowych, opłat  od rolników oraz  nie mogą żądać podawania wrażliwych danych osobowych.

Ponadto pracownik KRUS powinien okazać każdorazowo ważną legitymację służbową. W związku z tym, wskazana jest wzmożona czujność, a w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bezzwłoczne powiadomienie właściwych organów ścigania.