Dzięki wsparciu finansowemu województwa w ramach konkursów Małopolskie Remizy 2017 już wkrótce rozpoczną się modernizacje i przebudowy małopolskich remiz z gmin powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego i olkuskiego. W środę, 2 sierpnia Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego wręczył przedstawicielom 12 gmin z Małopolski Zachodniej umowy o łącznej wartości 320 tys. zł. Umowę na dofinansowanie remontu remizy odebrał też wójt Roman Żelazny w towarzystwie prezesa OSP w Porąbce Czesława Domagały.

- Zawsze jesteście pierwsi na miejscu zdarzenia, ryzykujecie własne życie, by ratować życie innych, nieznanych wam osób. Wierzę, że dzięki wsparciu finansowemu województwa będziecie mogli to robić jeszcze sprawniej i bardziej bezpiecznie. Tylko w 2017 roku na dofinansowanie strażaków-ochotników w ramach konkursów Bezpieczna Małopolska i Małopolskie Remizy samorząd województwa przeznaczył prawie 3,5 mln zł. – mówił Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego podczas uroczystego wręczania umów przedstawicielom samorządów.

Dzięki umowom przekazanym przez członka zarządu już wkrótce zostaną wyremontowane i zmodernizowane budynki OSP w Porąbce (gm. Trzyciąż), Regulicach, Rozkochowie, Balinie, Chełmku oraz Osieku. W remizach przebudowane zostaną przede wszystkim części operacyjno-bojowe, budynki w Balinie i Osieku zyskają nowe dachy, a w OSP w Chełmku m.in. zamontowany zostanie monitoring. Dofinansowanie w wysokości 37 815 zł, co stanowi 50% zaplanowanych kosztów - druga połowa będzie pochodziła z budżetu gminy Trzyciąż - pozwoli na przeprowadzenie termomodernizacji i remontu wnętrza remizy w Porąbce.

W tym roku, w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2017 z budżetu województwa przeznaczono 2,5 mln zł na wsparcie 85 gmin, z czego ponad 200 tys. zł. trafi do 7 remiz w Małopolsce Zachodniej. Przypomnijmy, że od 2009 roku na remonty 743 budynków OSP w całej Małopolsce samorząd przekazał blisko 29 mln zł. Od 2013 r. konkurs Małopolskie Remizy realizowany jest wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który współfinansuje prace obejmujące termomodernizację budynków, wymianę okien i drzwi czy inwestycje związane z modernizacją instalacji wewnętrznych.

źródło: malopolska.pl