Wójt Gminy Trzyciąż informuje, że:

14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy Trzyciąż

będzie nieczynny