BiOAK Gminy Trzyciąż zaprasza dzieci  z Gminy Trzyciąż  od 7 r.ż.  do udziału  w wycieczce  do Żarek na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Wycieczka odbędzie się  w dniu 21.08.2017r .( poniedziałek ) - liczba miejsc ograniczona  do 45 osób ze względu na wymogi warsztatowe.Zgłoszenia przyjmuje BIOAK Gminy Trzyciąż maksymalnie do dnia 17.08.2017r . bądź do dnia wykorzystania limitu miejsc.

BIBLIOTEKA  I OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
GMINY TRZYCIĄŻ
ORGANIZUJE WAKACYJNĄ  WYCIECZKĘ   
DLA DZIECI Z GMINY TRZYCIĄŻ
DO  
ŻAREK
 na Jurze Krakowsko Częstochowskiej

W  programie:  
Muzeum dawnych rzemiosł Stary Młyn -Zwiedzający Stary Młyn wyruszają w pasjonującą podróż w czasie. W jej trakcie poznają historię pięciu głównych rzemiosł obecnych od wieków w Żarkach: młynarstwa, piekarstwa, szewstwa, bednarstwa i kołodziejstwa
Warsztaty  wykonywania zabawek z siana , drewna lub wikliny.
Warsztaty wytwarzania słodyczy -  dzieci obserwują proces wytwarzania lizaków i cukierków od momentu, kiedy cukier jest jeszcze w formie płynnej, po dolewanie barwników i aromatów, wyrabianie masy cukrowej
Warsztaty Mali Włoscy Kucharze- gotowanie przez zabawę

Termin wycieczki:21.08. 2017(PONIEDZIAŁEK)
Godz.wyjazdu 9.15 powrót około godz.18:00
Koszt wycieczki:20 zł  
W CENIE WYCIECZKI : Przejazd i ubezpieczenie
MIEJSCE WYJAZDU:URZĄD GMINY W TRZYCIĄŻU

 Zwiedzanie ,warsztaty , opieka przewodnicka , posiłek sponsorowane przez
 Zakłady Kablowe C. Bitner

UCZESTNIKÓW NALEŻY ZGŁASZAĆ  
DO 17.08.2017 do godz.14.00
DO BIBLIOTEKI I OŚRODKA ANIMACJI KULTURY
 TEL.012 – 3894001 W.36
EWA DRÓŻDŻ,BOŻENA KOŚCIEJ
PRZY ZGŁOSZENIACH NALEŻY PODAĆ DATĘ URODZENIA ORAZ MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA ORAZ PISEMNĄ ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE

W wycieczce mogą wziąć udział dzieci  z Gminy Trzyciąż od lat 7

Liczba miejsc ograniczona do  45 uczestników ze względu na  wymogi realizacji  warsztatów .