Dzięki dofinansowaniu z funduszy budżetu województwa małopolskiego, z puli związanej z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych, dawniej FOGR, gmina Trzyciąż w najbliższym czasie zmodernizuje kolejne trzy odcinki dróg dojazdowych do pól. Jak informuje wójt Roman Żelazny - z gminnego budżetu będzie też wyasygnowana kwota na remont kolejnej go odcinka drogi - tym razem w Trzyciążu.

Kosztem 94 600 zł, z czego 47 400 zł będzie pochodziło z budżetu gminy zostanie utwardzony odcinek o długości 475 metrów zniszczonej drogi dojazdowej do pól w Ściborzycach. 470-metrowy odcinek podobnej drogi w Imbramowicach zostanie zmodernizowany dzięki dofinansowaniu w wysokości 56 800 zł - koszt całości robót ma wynieść 113 800 zł. Trzecia zaplanowana do remontu droga o długości 375 metrów znajduje się w Jangrocie. Koszt tego zadania to 93 200 zł z czego 86 767 będzie pochodziło z budżetu gminnego.

Na wszystkich zaplanowanych do remontu drogach planowana jest częściowa wymiana podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej i uzupełnienie poboczy. Prace wykona wybrane już w przetargu Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu.

Dodatkowo w najbliższym czasie będzie także wykonany, sfinansowany wyłącznie ze środków własnych gminy, remont ponad trzystumetrowego odcinka drogi gminnej w Trzyciążu. Prace wyceniono na 130 178 zł. Ze środków własnych gminy Trzyciąż będzie także sfinansowany kolejny remont dwóch odcinków drogi gminnej - w Imbramowicach (prace wyceniono na 159 241 zł)  oraz w Tarnawie - koszt to 13 320 zł.