Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych pragnie poinformować, iż w życie weszły nowe regulacje prawne w zakresie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.). Nowelizacja ta wprowadza szereg nowych rozwiązań, a najważniejsze zmiany dotyczą:

- świadczeń pieniężnych;
- pomocy pieniężnej okresowej;
- nowych uprawnień w zakresie opieki zdrowotnej;
- rozszerzenia okresu podlegania represjom politycznym, dot. nowej definicji pojęcia osoba represjonowana;
- nowego usytuowania wojewódzkich rad konsultacyjnych;
- zasad uwzględniania okresów uwięzienia lub internowania przy ustalaniu praw do emerytury lub renty.
 
W załączeniu przedstawiamy dokument, w którym szerzej opisane zostały powyższe zagadnienia.
 
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Rada Konsultacyjna 31.07.2017.pdf)Rada Konsultacyjna 31.07.2017.pdf2901 kB