Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż wraz z Leśnictwem Trzyciąż informują, że X Rajd „Dłubnia u źródeł” odbędzie się 22 września 2017 roku. Hasło tegorocznej edycji Rajdu brzmi:  „Jesienne pejzaże z historią w tle”.

Celem  imprezy będzie propagowanie turystyki pieszej i rozwijanie wiedzy o patronach szkół na terenie naszej gminy.

Trasy  Rajdu:

  1. Podchybie (domek myśliwski) – Cieplice (cmentarz wojenny) – Jangrot (Skotnica, Szkoła Podstawowa)
  2. Zadroże (brzeg lasu na kol. Skotnica k. P. Chmiesta) – Zadroże (cmentarz wojenny) - jangrockie Kresy do Jangrota – Jangrot (Szkoła Podstawowa)