W związku z wejściem w życie z dniem 1.10.2017 r. przepisów obniżających wiek emerytalny (zgodnie z ustawą z 16 listopada 2016 r.) w dniu 27 września 2017 w godz. 11.30-14.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzyciążu przedstawiciel ZUS będzie udzielał informacji i odpowiadał na pytania zainteresowanych, m. in.

  • wyjaśni zasady przyznawania emerytury
  • przekaże informacje pomocne przy wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę
  • wyjaśni jakie dokumenty należy złożyć w celu ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości.

 

Zapraszamy.