HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW:

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON

GMINA TRZYCIĄŻ – PAŹDZIERNIK 2017 R.

 

Uwaga!

  • Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zgromadzić
    w wydzielonym miejscu przed bramą wjazdową, tak aby nie utrudniały korzystania
    z nieruchomości oraz nie stanowiły zagrożenia dla pojazdów oraz dla pieszych
  • Opony o rozmiarze powyżej 900 ( samochody ciężarowe, sprzęt rolniczy ) prosimy przeciąż na 2 części
  • Odpady należy wystawić do godziny 700!

 

 

Szczegółowy wykaz miejsc przeznaczonych do składowania opon:

 
Glanów – plac po starym SKR (obecny PSZOK)

Michałówka – plac przy szkole

Jangrot – parking przy remizie OSP Jangrot

Trzyciąż – plac przy remizie OSP Trzyciąż

Imbramowice – plac przy remizie OSP Imbramowice

Ściborzyce – plac przy starej zlewni mleka

Małyszyce – Małyszyce górne, przy skrzyżowaniu

Sucha – plac przy remizie OSP Sucha

Podchybie – plac przy remizie OSP Sucha

Zadroże – plac przy remizie OSP Zadroże

Milonki – plac przy remizie OSP Zadroże

Tarnawa – plac przy remizie OSP Tarnawa

Zagórowa – plac przy remizie OSP Zagórowa

Porąbka – plac przy remizie OSP Porąbka

 

Wykaz miejsc ze wskazaniem na mapie geoportal.pl

Glanów – plac po starym SKR (obecny PSZOK) - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641492
Michałówka – plac przy szkole - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641418
Jangrot – parking przy remizie OSP - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641417
Trzyciąż – plac przy remizie OSP - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641258
Imbramowice – plac przy remizie OSP Imbramowice - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641493
Ściborzyce – plac przy starej zlewni mleka - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641477
Małyszyce – małyszyce górne, przy skrzyżowaniu  - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641495
Sucha – plac przy remizie OSP Sucha - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641478
Podchybie – plac przy remizie OSP Sucha - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641478
Zadroże – plac przy remizie OSP Zadroże - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641263
Milonki – plac przy remizie OSP Zadroże - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641263
Tarnawa – plac przy remizie OSP Tarnawa - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641497
Zagórowa – plac przy remizie OSP Zagórowa - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641498
Porąbka – plac przy remizie OSP Porąbka - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=2641499