Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza na szkolenie "Prowadzenie  ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnika", które odbędzie się 11 grudnia12.2017 o godz. 10.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzyciążu. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia, a zwłaszcza osoby zobowiązane do  prowadzenia takiej ewidencji, np. beneficjentów korzystających z programów: Modernizacja gospodarstw, Młody rolnik, Restrukturyzacja małych gospodarstw. Dla chętnych będzie możliwość  wystawienia stosownych  zaświadczeń o ukończeniu  szkolenia. Ze względów organizacyjnych  prosimy o wcześniejsze powiadomienie organizatorów o udziale w szkoleniu tel. 32/ 643 29 8