Najlepsze życzenia - zdrowia, powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym i samych dobrych dni w nadchodzącym roku

składają mieszkańcom i sympatykom gminy Trzyciąż

Wójt Roman Żelazny wraz z pracownikami UG Trzyciąż

Przewodniczący RG Lucjan Gajda wraz z Radnymi RG

Sołtysi sołectw Gminy Trzyciąż