Studium Gminy Trzyciąż - Wyłożenie do publicznego wglądu od 20.11.2017 do 20.12.2017 r.

Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 1

W miesiącu 2664

Wszystkich 97414

Pomoc społeczna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu informuje, że: 2 listopada 2017 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu będzie nieczynny.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

dla osób korzystających z pomocy społecznej

 

( II piętro pokój 31 – Sala Ślubów )

 

 

 Harmonogram:

 

  • poniedziałki i czwartki od godz.14.00 – 18.00

  • wtorki, środy i piątki od godz. 8.00 – 12.00 

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu przyjmie dla podopiecznego :

 

  • piec kuchenny z możliwością gotowania (opalany węglem),
  • meble,

Jeżeli posiadasz taki sprzęt i chciałbyś go przekazać skontaktuj się z Kierownikiem GOPS w Trzyciążu pod nr tel. 12 389 49 34.

W załączeniu znajdują się pliki, z których można uzyskać informację dotyczącą:

- instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie ;
- REJESTRU JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ; 
- REJESTRU PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ;
- WYKAZU PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE ;
- WYKAZU OŚRODKÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ oraz SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY ; 

 

Urodziło ci się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem? Twoje dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu? Jeśli nie ukończyło jeszcze 12 miesięcy, możesz dostać pomoc – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Sprawdź, jak je uzyskać. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu informuje, że:

 
02 maja 2017 r. (wtorek)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzyciążu będzie nieczynny

 
Przepraszamy za niedogodności

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, przez podejmowanie działań

Wnioski o Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka "BECIKOWE"

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka , jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu informuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą uzyskać wsparcie w formie:

- posiłku,

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W/w wsparcie udzielane jest osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy, wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, w szczególności: